สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงาน
 วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
ข้อมูลท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ตำบล
แบบสอบถาม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
สายตรงนายก
สายตรงปลัด
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนสาธารณสุขฯ
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
ภาพกิจกรรม
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84  พรรษา
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "แช่ช้างเกมส์" ประจำปี 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "แช่ช้างเกมส์" ประจำปี 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง 
งานลอยกระทง อบต.แช่ช้าง ประจำปี 2553
งานลอยกระทง อบต.แช่ช้าง ประจำปี 2553 
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรในตำบลแช่ช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรในตำบลแช่ช้าง 
โครงการรณรงค์ครอบครัวสุขสันต์อยู่ด้วยกันวันอาทิตย์
โครงการรณรงค์ครอบครัวสุขสันต์อยู่ด้วยกันวันอาทิตย์ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
โครงการ "การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในการสร้างและใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  อบต.แช่ช้าง"
โครงการ "การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในการสร้างและใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.แช่ช้าง" 
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลแช่ช้าง ประจำปี 2553
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลแช่ช้าง ประจำปี 2553 
โครงการประชุมประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
โครงการประชุมประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด